Artikelen

Meussen, G.T.K. & Dijkstra, C.G. (Ed.) (2018). De Wet inkomstenbelasting 2001. Den Haag SDU (Sdu, 2018)

Dijkstra, C.G. (2017). Economische dubbele heffing. Een voorstel voor de behandeling van de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Weekblad voor Fiscaal Recht, 2017 (55), 352-356. (Weekblad voor Fiscaal Recht, 2017)

Dijkstra, C.G. (2017). Drie stellingen inzake proefschrift ’Cumulatie van belastingen’. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7145), 306-308. (WPNR, 2017)

Dijkstra, C.G. (2017). Giftenaftrek via een vennootschap mogelijk?! Beschouwing n.a.v. besluit 31 oktober 2016 inzake toepassing artikel 16 Wet VPB 1969. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2017 (1):4. (Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2017)

Dijkstra, C.G. (2017). Cumulatie van belastingen. Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2017 (7/8):29. (Fiscale berichten voor het Notariaat, 2017)

Dijkstra, C.G. (2016, July 6). Cumulatie van belastingen. Een onderzoek naar de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting (en overdrachtsbelasting). RU Radboud Universiteit (329 pag.) (Den Haag: (SDU, 2016)

Dijkstra, C.G. (2016). Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij fictieve verkrijging op grond van artikel 13a SW?! Fiscale Berichten voor het Notariaat, 2016 (11):61. (Fiscale berichten voor het Notariaat, 2016)

Meussen, G.T.K. & Dijkstra, C.G. (Ed.). (2016). De Wet inkomstenbelasting 2001. Den Haag: Sdu (SDU, 2016)

Dijkstra, C.G. (2012). Het onmogelijke mogelijk maken. Fa Rendement, 13 (11), 16-17. (Fa Rendement, 2012)

Dijkstra, C.G. (2012). Er is altijd wel een uitweg te vinden. Fa Rendement, 13 (10), 12-14. (Fa Rendement, 2012)

Dijkstra, C.G. (2012). Een behoorlijke aanpassing. Fa Rendement, 13 (9), 16-17. (Fa Rendement, 2012)

Dijkstra, C.G. (2012). Aanmerkelijk Belang. In R.E.C.M. Niessen (Ed.), De Wet Inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (Fiscale geschriften, 1) (pp. 549-588). Den Haag: Sdu Uitgevers (SDU, 2012)

Dijkstra, C.G. (2012). Resultaat uit overige werkzaamheden. In R.E.C.M. Niessen (Ed.), De Wet inkomstenbelasting 2001. Met hoofdzaken loonbelasting (Fiscale geschriften, 1) (pp. 341-392). Den Haag: Sdu Uitgevers (SDU, 2012)

Dijkstra, C.G. (2011). Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting? Het Register : Vakblad van het Register Belastingsadviseurs, 2 (10), 18-21 (Het Register, 2011)

Dijkstra, C.G. (2011). Meeslepen of meetrekken, maar niet doorschuiven? Weekblad voor Fiscaal Recht, 130 (6908), 725-729. (Weekblad voor Fiscaal Recht, 2011)

Dijkstra, C.G. (2011). Aanmerkelijk Belang. In R.E.C.M. Niessen (Ed.), De Wet Inkomstenbelasting 2001 (pp. 535-573). Den Haag: Sdu Uitgevers (SDU, 2011)

Dijkstra, C.G. (2011). Resultaat uit overige werkzaamheden. In R.E.C.M. Niessen (Ed.), De Wet Inkomstenbelasting 2001 (pp. 335-384). Den Haag: Sdu Uitgevers (SDU, 2011)

Dijkstra, C.G. (2011, December 20). Laat kabinet snel knoop doorhakken over renteaftrek. Reformatorisch Dagblad, pp. 6-7. (Reformatorisch Dagblad, 2011)

Dijkstra, C.G. (2009). Overdrachtsbelastinggevolgen bij bedrijfsoverdracht in de familiesfeer. Tribuut : Orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 37 (5), 22-26. (Tribuut, 2009)

Dijkstra, C.G. & Meussen, G.T.K. (2009). Actuele ontwikkelingen rondom de terbeschikkingstellingsregelingen. Amersfoort: Sdu Uitgevers (SDU, 2009)

Dijkstra, C.G. (2008). Dubbele belasting door samenloop van inkomstenbelasting en successiebelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139 (6757), 442-449. (WPNR, 2008)

Dijkstra, C.G. (2008). Bedrijfsopvolging voldoende gesynchroniseerd? Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2008 (3), 13-20. (Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2008)

Dijkstra, C.G. (2007). Bedrijfsopvolging en belastinglatenties. Weekblad voor Fiscaal Recht, 936-944. (Weekblad voor Fiscaal Recht, 2007)

Dijkstra, C.G. (2007). Geruisloze terugkeer. Tribuut : Orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 18-22. (Tribuut, 2007)

Dijkstra, C.G. (2007, February 14). Wijziging regels fiscus ingrijpend. Reformatorisch Dagblad (Reformatorisch Dagblad, 2007)

Artikel ’drie stellingen inzake proefschrift Cumulatie van Belastingen’ (Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017)

Economische dubbele heffing (Weekblad voor Fiscaal Recht, 2017)

Giftenaftrek via een vennootschap mogelijk?! Beschouwing n.a.v. besluit 31 oktober 2016 inzake toepassing artikel 16 Wet VPB 1969 (Civiel en Fiscaal Tijdschrift Vermogen (FTV), 2017)

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij fictieve verkrijging op grond van artikel 13a SW? (FBN, 2016)

Vermogen in de vuurlinie (SDU, Belastingzaken, 2016)

Cumulatie van belastingen, onderzoek naar de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting (en overdrachtsbelasting) (Dissertatie, Radboud Universiteit Nijmegen, SDU, 2016)

Tegenspraak inzake primaat van heffing (Weekblad voor Fiscaal Recht, C.G. Dijkstra / E.J.W. Heithuis, 2016)

Boek De Wet Inkomstenbelasting 2001, editie 2015 (SDU, 2015)

(Af)waarderen en voorzien: over goed koopmansgebruik rond vastgoed (Het Register, 2015)

Boek De Wet Inkomstenbelasting 2001, editie 2014 (SDU, 2014)

Boek De Wet Inkomstenbelasting 2001, editie 2013 (SDU, 2013)

De Wet Inkomstenbelasting 2001 (mede-auteur) (SDU, 2012)

Laat kabinet snel knoop doorhakken over renteaftrek (Reformatorisch Dagblad, 2011)

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting? (Het Register, oktobernummer, 2011)

Boek De Wet Inkomstenbelasting 2001, editie 2011 (SDU, 2011)

Meeslepen of meetrekken, maar niet doorschuiven? (Weekblad voor Fiscaal Recht, 2011)

Overdrachtsbelastinggevolgen bij bedrijfsoverdracht in de familiesfeer (Tribuut, orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2009)

Actuele ontwikkelingen rondom de terbeschikkingstellingsregelingen (boek, in samenwerking met prof. dr. G.T.K. Meussen, 2008)

Bedrijfsopvolging voldoende gesynchroniseerd? (Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2008)

Wijziging regels fiscus ingrijpend (Reformatorisch Dagblad, 2007)

Geruisloze terugkeer (Tribuut, 2007)

Bedrijfsopvolging en belastinglatenties (Weekblad voor Fiscaal Recht, 2007)