Nieuws

Gepromoveerd! Chris heeft op 6 juli zijn proefschrift met succes verdedigd in de Aula van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Het onderwerp van zijn proefschrift is: “Cumulatie van belastingen”, een onderzoek naar de samenloop van de heffing van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting (en overdrachtsbelasting).

Dubbel belasting betalen door dezelfde persoon, is een thema dat steeds weer om aandacht vraagt. Dat komt in dit onderzoek nadrukkelijk naar voren. Lees hier meer over dit onderzoek.

Van het proefschrift is bij SDU uitgevers ook een handelseditie beschikbaar. De prijs hiervan bedraagt ongeveer € 52. Via deze link kunt u een exemplaar bestellen, dat u zal worden toegezonden.