Korte samenvatting proefschrift Chris Dijkstra: “Cumulatie van belastingen”

Dubbel belasting betalen: nog steeds volop aan de orde

Hoewel belasting betalen al niet tot de hobby van de gemiddelde Nederlander hoort, is dat bij dubbel belasting betalen helemaal het geval.

In dit proefschrift wordt ingegaan op het dubbel betalen van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting en soms ook nog overdrachtsbelasting. De wetgever heeft wel regelingen gemaakt om deze dubbele belasting te voorkomen, deze zijn echter in sommige situaties geheel niet of slecht gedeeltelijk van toepassing. Dijkstra geeft in dit proefschrift een overzicht. In grensoverschrijdende situaties is deze dubbele heffing vaak nog erger. Vanuit de Europese Commissie wordt op dit moment uitsluitend nog nagedacht over grensoverschrijdende dubbele belasting bij dezelfde vorm van belastingheffing.

Ook in het geval van bedrijfsopvolging komt dubbele belastingheffing veel voor. De veelbesproken bedrijfsopvolgingsregeling heeft een matigend effect. Maar ook deze regeling ligt onder vuur.

In dit proefschrift wordt een voorstel gedaan om de problematiek van de dubbele belastingheffing bij natuurlijke personen structureel op te lossen (ook in het geval van bedrijfsopvolging).