Inspirerende spreker

Mr. dr. C.G. (Chris) Dijkstra is een veelgevraagd spreker op het gebied van het belastingrecht. Hij geeft veel cursussen in het kader van de permanente educatie van collega-belastingadviseurs. Daarnaast spreekt hij ook vaak voor een breder gezelschap: bijvoorbeeld als docent bij de beroepsopleiding voor notarissen of voor groepen ondernemers.

Chris is als zéér vakkundig spreker een fiscale rots in de branding tijdens onze gezamenlijke live-uitzendingen.

M. Muller

Fiscaal journalist

Chris combineert zijn activiteiten als wetenschapper en docent met een actieve adviespraktijk. Deze combinatie levert een prachtige synergie op. De wetenschappelijke activiteiten zorgen voor diepgaande en actuele kennis die de adviespraktijk ten goede komt. Anderzijds zorgt de praktijkervaring die Chris als belastingadviseur opdoet voor input voor zijn wetenschappelijk onderzoek. Ook kan hij hierdoor zijn cursussen en colleges inkleuren met praktijkvoorbeelden, waardoor de stof voor de studenten gaat leven.

Thema’s van recente cursussen:

  • Bedrijfsopvolging in de praktijk
  • Actualiteiten Inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging, DGA en de ondernemer
  • Aanmerkelijk belang en nieuwe mogelijkheden ondernemingsrecht
  • De rekening-courant van de DGA
  • De (fiscale) wijzigingen op Prinsjesdag 2018
  • Fiscale aspecten en faciliteiten van Onroerend Goed in Nederland

Wilt u Chris Dijkstra uitnodigen?