Innovatieve wetenschapper

Als wetenschapper hecht Chris aan een consistente en evenwichtige wetgeving. Dit betekent dat hij het van belang vindt dat wetgeving zoveel mogelijk op elkaar is afgestemd. Zeker daar waar diverse belastingmiddelen samenlopen. Hiervoor is een gefundeerde aanpak vanuit de basis van belang. Zijn missie is daar via onderzoek en kennis delen een bijdrage aan te leveren. Daarvoor heeft hij naast zijn contact met studenten en collega-wetenschappers regelmatig overleg met Kamerleden en andere bij het wetgevingsproces betrokken personen.

De combinatie theorie en praktijk is altijd van belang. Chris geeft dit inhoud door naast zijn wetenschappelijke activiteiten, met zijn relaties regelmatig over deze onderwerpen te sparren. Juist door zijn theoretische kennis is een innovatieve insteek in onderwerpen als bedrijfsopvolging, estate planning en internationalisering zijn sterke kracht.

Korte samenvatting proefschrift Chris Dijkstra:

“Cumulatie van belastingen”

Dubbel belasting betalen: nog steeds volop aan de orde Hoewel belasting betalen al niet tot de hobby van de gemiddelde Nederlander hoort, is dat bij dubbel belasting betalen helemaal het geval. In dit proefschrift wordt ingegaan op het dubbel betalen van inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting en soms ook nog overdrachtsbelasting. De wetgever heeft wel regelingen gemaakt om deze dubbele belasting te voorkomen, deze zijn echter in sommige situaties geheel niet of slecht gedeeltelijk van toepassing. Dijkstra geeft in dit proefschrift een overzicht. In grensoverschrijdende situaties is deze dubbele heffing vaak nog erger. Vanuit de Europese Commissie wordt op dit moment uitsluitend nog nagedacht over grensoverschrijdende dubbele belasting bij dezelfde vorm van belastingheffing. Ook in het geval van bedrijfsopvolging komt dubbele belastingheffing veel voor. De veelbesproken bedrijfsopvolgingsregeling heeft een matigend effect. Maar ook deze regeling ligt onder vuur. In dit proefschrift wordt een voorstel gedaan om de problematiek van de dubbele belastingheffing bij natuurlijke personen structureel op te lossen (ook in het geval van bedrijfsopvolging).